Tuesday, March 25, 20141-р Бие даалт
Электрон ном хийх. /Online авна. 24 хуудастай.  Аль нэг сэдвийг нь сонгож хийнэ. com_student@yahoo.com
Хугацаа: 2014.03.30-нд  24 цагийн дотор. Дээрх хаягаар.
Сэдэв: 
1. Их,  дээд сургуулийн орчин үеийн сургалтын хөтөлбөр/Харьцуулсан судалгаа-Монгол, АНУ,,,.../
2. Олон улсын боловсролын стандарт/сургалтын хөтөлбөр талаас/
2-р Бие даалт
Лого хийх. /Үзүүлэн хэлбэрээр авна/. A4 цаасанд.  Давтагдахгүй дурын нэг компанийг сонгож хийнэ. 
Хугацаа: 2014.04.11-нд 
Анхааруулга: Хугацаа хэтэрсэн бие даалт авахгүй.

Friday, December 6, 2013

Tuesday, November 12, 2013

Зарлал
Инженерийн PRL301 Програмчлалын хэл хичээл Бие даалт 7 хоног бүрийн 3, 5 өдрүүдэд шалгана.

Sunday, November 10, 2013

Инженер lecture№3 /7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр 2,3 пар дээр асуугдах/